Prijava

Vaša prijava

Vijećnicima manje naknade za 39 kuna, najviše "srezana" naknada za predsjednika vijeća

[]

Jedna od točaka dnevnog reda danas na Gradskom vijeću je bilo i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Gradskog vijeća i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ve...