Prijava

Vaša prijava

Rekonstrukcija prilaza kod OŠ Eugen Kumičić


Pri kraju su radovi na rekonstrukciji prilaza OŠ Eugena Kumičića. Projekt obuhvaća radove na: izgradnji kolničke konstrukcije, odvodnja i objekti prometnice, prometna signalizacija i oprema i dr. Do sada je izvedeno 80% radova među kojima su pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnja (slivnici, drenaža, ugradnja cijevi, reviziona okna), kolnička konstrukcija, prometna signalizacija i oprema.

Trenutno se izvode radovi na ugradnji malih i velikih rubnjaka, nakon toga kreće podizanje poklopaca te priprema za asfaltiranje i samo asfaltiranje.

 

“Pri kraju smo također sa radovima na rekonstrukciji prilaza OŠ Eugena Kumičića gdje radimo na izgradnji okretišta za autobuse i izgradnji parkirališta koje je već završeno. Početkom idućeg tjedna bit ćemo gotovi sa svim građevinskim radovima te se nakon toga pripremamo za asfaltiranje. Ovim zahvatom dobit će se puno novog prostora za roditelje koji dolaze po učenike, ali ono najbitnije, podići će se sigurnost naših najmlađih. Svi radovi bit će gotovi prije početka nove školske godine.” – rekao je Jurica Mihalj, predsjednik Uprave VG Komunalca.