Prijava

Vaša prijava

Raskrižje na Poštanskoj gotovo početkom kolovoza, novu prometnicu dobiva i radna zona Meridian 16


Predsjednik Uprave VG Komunalca, Jurica Mihalj, sa gradonačelnikom Draženom Barišićem posjetio je i dva trenutno najveća gradilišta u Velikoj Gorici, a radi se o proširenju križanja nove Poštanske ulice i Ulice A.K. Miošića te S2 prometnice u radnoj zoni Meridian 16.

Kako je i sam gradonačelnik Barišić rekao, to su dva gradilišta koja su vrlo intenzivna i koja su vrlo bitna za funkcioniranje, ali i za razvoj grada.

-Što se tiče funkcioniranja grada, Hrvatska pošta će za nekoliko dana započeti sa svojom djelatnošću. Preko tisuću njihovih djelatnika će raditi u Velikoj Gorici na zapadnom ulazu u Veliku Goricu u ulici koja je promijenila i ime i sada se zove Poštanska. Hrvatska pošta će tamo u budućnosti imati svoje sjedište i naravno da smo morali prilagoditi svu infrastrukturu i prometnice kako bi brojni djelatnici koji će dolaziti raditi i odlaziti, međutim i sama distribucija pošte, i odvoz i dovoz robe, dakle mora biti siguran ne samo za njih nego i za sve nas koji živimo oko tog ogromnog objekta- rekao je gradonačelnik.

Tako je došlo do rekonstrukcije križanja u vrijednosti od 580 tisuća kuna koje će biti prilagođeno za teretni promet i takva vozila i koje će u tom dijelu Velike Gorice omogućiti prioritetniji promet koji će ići iz Poštanske ulice, dakle od sjevera u Miošićevu i obratno, a bivša Željeznička i smjer prema Gradićima ostat će promet drugog reda, čime će omogućiti brži protok i veću sigurnost.

Što se tiče gradilišta u Vukovinskom polju, tamo se gradi druga prometnica stručno nazvana S2 koja je dužine 900 metara.

Ove godine ćemo osigurati sredstva u iznosu od oko 3 milijuna kuna i sa tim sredstvima ćemo postaviti infrastrukturu u tu prometnicu koja će biti najvišeg standarda kao što su i druge, negdje na pola što nam je zapravo potrebno i dovoljno kako bi investitorima otvorili nove plohe koje su već pred ugovaranjem, a nadamo se da će uskoro biti i pred izgradnjom. Očekujemo naravno sljedeće godine to i završiti kada će se već i započeti izgradnja tih novih postrojenja i pogona- otkrio je gradonačelnik te dodao kako će samim time rasti i prihod u gradski proračun pa će onda i završiti ovu ulicu.

Izvođač radova na oba gradilišta je VG Komunalac u čije je ime direktor Jurica Mihalj kazao da svi radovi sjajno napreduju.

– Kod pošte kao što smo vidjeli radovi napreduju odlično, inače rok je tamo 50 radnih dana, ali ja sam siguran da ćemo i ranije završiti, a to bi značilo negdje početkom kolovoza- rekao je Mihalj.

– Što se tiče samih zahvata, proširuje se radijus samog raskršća, 2 do 3 metra će se povući rubnjaci tako da će veća teretna vozila koja su predviđena dolaskom Hrvatske pošte moći lakše voziti i ulaziti u raskrižje.

Uz to, napravila su se i nova četiri zdenca i temelja za nove semafore tako da će raskiržje imati i drugačiju semaforizaciju, a s obzirom da se raskršće mijenja dirigirat će se i nove pješačke i biciklističke staze, kao i rasvjeta.

– Na ovom drugom gradilištu koje je sigurno jedno od najvećih ulaganja što se tiče prometnica u Velikoj Gorici, a to je ukupno 12,5 milijuna kuna, za sada smo, s obzirom da je grad osigurao oko 3 milijuna kuna za ovu godinu, negdje na 400 metara fekalne kanalizacije, 300 metara vode i negdje oko 200 metara oborinske odvodnje koju ćemo sad produžiti u drugom dijelu zahvata- otkriva Mihalj.

Kako je dodao, rok je 300 dana za ukupnu izgradnju, a s obzirom da sada ulaze u prvu fazu krajem sedmog mjeseca će završiti s radovima. Tu je također i 14 novih priključaka za tvrtke koje će doći u Vukovinsko polje.