Prijava

Vaša prijava

Završena obnova Školske ulice i Ulice Pažuli u Velikoj Mlaki


U Školskoj ulici riječ je o radovima u dužini od 450 m i širini 4,5 m. Radilo se na iskolčenju ulice, prilagođavanju postojećih komunalnih instalacija, prilagođavanju hidranata vodovoda i škrinjica plina, zatim na rušenju deniveliranih ili oštećenih rubnjaka, ugradnji betonskih rubnjaka, frezanju asfaltnog kolnika i na kraju samo asfaltiranje.

U Ulici Pažuli radilo se na dužini od 200 m i širini 3 metra. Ovi radovi obuhvaćali su iskolčenje ceste, strojni iskop postojeće bankine, održavanje kolničkih zastora, ugradnju kamenog materijala, izradu novih bankina i asfaltiranje.