Prijava

Vaša prijava

HZŽ: Prvi sastanak župana nakon lokalnih izbora


Dinamika uspostavljanja centara za gospodarenje otpadom bila je glavna tema kolegija župana Hrvatske zajednice županija. Kako bi se konstruktivno raspravilo o toj temi, sjednici kolegija je prisustvovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Ministar je naglasio da uspostava učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom zahtijeva partnerski odnos svih sudionika: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne i regionalne samouprave, i građana. U tom kontekstu istaknuo je i važnost županija u razvoju projekata koji bi riješili obradu miješanog komunalnog otpada, ali i aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Također, raspravljalo se i o planiranim aktivnostima Zajednice za naredno razdoblje gdje će poseban naglasak biti stavljen na sljedeće teme: efikasnije upravljanje školama i institucijama u nadležnosti županije, uvođenje kvalitetnog javnog linijskog prijevoza, decentralizacija dijela državne imovine EU projekti te pitanje rješavanja zahtjeva vezanih uz imovinsko-pravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na kraju sjednice je dogovoreno kako će se u rujnu održati još jedan kolegij župana kao priprema za izbornu Skupštinu Hrvatske zajednice županija na kojoj će se birati novo vodstvo Zajednice za iduće dvije godine.

U ime Zagrebačke županije na kolegiju je sudjelovao zamjenik župana Ervin Kolarec.