Prijava

Vaša prijava

Novih 5 milijuna kuna za sanaciju štete od potresa


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je 5 milijuna kuna Zagrebačkoj županiji za troškove sanacije šteta od potresa.

Spomenuti  iznos Zagrebačka županija dodijelit će gradovima i općinama, a dio će iskoristiti za sanaciju šteta na ustanovama kojima upravlja Županija.

 

Velika Gorica             600.000 kn
Zaprešić                    900.000 kn
Vrbovec                     300.000 kn
Kravarsko                  900.000 kn
Križ                           300.000 kn
Pisarovina                  300.000 kn
Pokupsko                  900.000 kn
Zagrebačka županija   800.000 kn (sanacija ustanova)

Podsjećamo i kako je Vlada RH već doznačila Zagrebačkoj županiji 10 milijuna kuna za sanaciju šteta od potresa, a spomenuta sredstva već su dodijeljena gradovima i općinama.

Pokupsko                2.750.000 kn
Kravarsko                2.750.000 kn
Zaprešić                  1.500.000 kn
Velika Gorica           1.000.000 kn
Pisarovina                1.000.000 kn
Ivanić-Grad                  500.000 kn
Jastrebarsko               500.000 kn