Srednja strukovna škola Velika Gorica obilježila je danas Svjetski tjedan svemira (World Space Week, 04. do 10. listopada) u holu Srednjoškolskog centra. Voditeljice projekta su bile Anita Krajač i Nataša Sirković, igrokaz je priredila Sanja Cmrečnjak, literarni rad Helena Šipušić, modele Zvjezdana Ribarić i Maja Hrustić, a u realizaciji je pomagala Kristina Pađen. Autori odličnog kratkog filma o svemiru su Dino Dervišević (2.f) i Patrik Novački (3.f). Podijeljene su i tri nagrade najuspjelijim radovima na ‘svemirske’ teme: za crtež je nagrađena Dijana Južak (3.f), za model Stjepan Župetić (3.f) i za literarni rad Patrik Deverić, Tomislav Marinclin i Filip Harambašić (svi 2.a). Voditelji programa bili su Patrik Novački i Filip Crnić (oba 3.f).

Svjetski tjedan svemira se obilježava svake godine od 4. do 10. listopada, a nacionalni koordinatori rade tijekom cijele godine i pomažu organizatorima događanja te koordiniraju aktivnosti povezane s obilježavanjem Svjetskog dana svemira. World Space Week Asocijacija ima nacionalne koordinatore u preko 80 država širom svijeta.

Galerija fotografija