Prijava

Vaša prijava

U sljedećem sazivu manji broj vijećnika i zamjenika gradonačelnika, smanjuju se i naknade za rad

[]

Na 25. sjednici Gradskog vijeća usvojene su promjene Statuta Grada Velike Gorice kojima se, prije svega, smanjuje broj vijećnika na 27 te se određuje visina neto naknade za njihov rad.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u gradovima s više od 60 000 stanovnika neto naknada po članu predstavničkog tijela na godišnjoj razini ne može iznositi više od 13 000 kuna, uz iznimku predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela. Slijedom rečenog, naknada za članove utvrdila se na iznos od 900 kuna, za predsjednika 1 350 te za potpredsjednike Gradskog vijeća 1 170 kuna.

Statutom je smanjen broj zamjenika gradonačelnika koje grad može imati s obzirom na broj stanovnika, po čemu Grad Velika Gorica od sada može imati samo jednog, a propisana je i obveza javnog objavljivanja informacija o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Usvojen je i novi Poslovnik Grada Velike Gorice, prema kojemu od sada pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti može sazvati konstituirajuću sjednicu, uređen je način sazivanja i održavanja (elektroničke) sjednice u iznimnim situacijama poput prirodnih katastrofa ili bolesti.

– Statut i Poslovnik stupili bi na snagu još u sazivu ovog vijeća nakon objave u službenom glasniku, a odluka o naknadama primjenjivala bi se, kao što je Zakonom predviđeno, od idućeg saziva Gradskog vijeća, objasnio je predsjednik Gradskog vijeća Never Karas.

Među ostalim točkama donesena je odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave koji će se provesti 16. svibnja, kao i lokalni izbori diljem RH te je prihvaćen prijedlog o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice, a koju će do daljnjega obavljati Katica Matković Mikulčić.

Objava U sljedećem sazivu manji broj vijećnika i zamjenika gradonačelnika, smanjuju se i naknade za rad pojavila se prvi puta na 01Portal - Prvi u Zagrebačkoj županiji.