Prijava

Vaša prijava

Obavijest o doznaci stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke županije


Tvrtka Salix Plan obavještava male i srednje šumovlasnike kako sukladno važećem Zakonu o šumama doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika financira Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, te je suklodno tome doznaka za njih besplatna.  Tvrtka Salix Plan d.o.o. sklopila je s Ministarstvom poljoprivrede dvogodišnji ugovor o pružanju usluge doznake stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke županije, a predmetni ugovor stupio je na snagu 26. listopada 2021. godine.

Salix Plan d.o.o.

Čalogovićeva 11, Zagreb

Direktor: Marko Zorić

Tel: 01 7890 990

E-mail: info@salix-plan.hr