Prijava

Vaša prijava

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u sportu Općine Pokupsko za 2023. godinu


Općina Pokupsko objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u sportu Općine Pokupsko za 2023. godinu.  Tekst Javnog natječaja i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama:
Odluka o raspisivanju natječaja – sportske
Javni natječaj – sportske
 Upute za prijavitelje, sportske skupine