Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti – umjetno osjemenjivanje goveda


Općinski načelnik je sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Pokupsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine (Glasnik Zagrebačke županije, br. 29/22) objavio Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti  za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda u 2023. godini.

Pozivamo sva poljoprivredna gospodarstva koja su u razdoblju od 1.1.2023. do 30.062023. godine imala trošak za umjetno osjemenjivanje goveda da dostave Općini Pokupsko ispunjeni Prijavni obrazac sa svim potrebnim prilozima i podacima, kako bi im Općina Pokupsko mogla nadoknaditi dio troška za umjetno osjemenjivanje goveda.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Pokupsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine

01-1 Javni poziv osjemenjivanje goveda 2023

01-1 Prijavni obrazac za dodjelu potpore