Prijava

Vaša prijava

OBJAVA BIRAČIMA – LOKALNI IZBORI 2021.


Temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je upute  za pripremu registra birača koje se nalaze u nastavku.

Objava- opća

Raspis- opći