Prijava

Vaša prijava

VG Čistoća i dalje dijeli besplatne kompostere

[]

Jeste li znali da kompostiranjem možete smanjiti i do 30 posto količine otpada u posudi za miješani komunalni otpad? VG Čistoća podsjeća sve građane da i dalje dijeli besplatne kompostere.

Svi korisnici koji žive u obiteljskim kućama imaju priliku kompostirati biootpad u vlastitom kućanstvu, upravo na mjestu njegovog nastanka i time doprinijeti smanjenju količine biootpada koji se odlaže na odlagalištu, smanjenju utjecaja na klimatske promjene koje bi takav biootpad proizveo ukoliko se odlaže na odlagalište te smanjiti količinu otpada koji predaju na odvoz i zbrinjavanje.

– Građani se mogu izjasniti hoće li plaćati naknadu za biootpad (smeđa posuda) ili će kompostirati biootpad u svom kućanstvu čime stupanjem na snagu novog cjenika javne usluge neće plaćati odvoz i zbrinjavanje biootpada jer VG Čistoća ne sakuplja i ne odvozi proizveden kompost, već ga korisnici koriste za vlastitu uporabu – ističu iz VG Čistoće.

Besplatni komposter možete zatražiti na broj 01/6566-758 ili na mail: komposteri@vgcistoca.hr, a komposter će korisnicima biti dostavljen na kućnu adresu u najkraćem mogućem vremenu.