Prijava

Vaša prijava

Podnositelji zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu u općini Pokupsko pozvani da žurno dostave dokumentaciju

[]

Iz Općine Pokupsko uputili su obavijest svim podnositeljima zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu da što prije dostave slijedeće dokumente:

-Izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj se nalazi građevina odnosno druga nekretnina koja se priključuje na komunalne vodne građevine (ne starije od 6 mjeseci)

-Zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi građevina odnosno druga nekretnina koja se priključuje na komunalne vodne građevine (ne starije od 6 mjeseci)

-Akt na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola ili uvjerenje katastra da je objekt izgrađen prije 1968. godine, rješenje o izvedenom stanju odnosno dovoljan je i samo dokaz o predanom zahtjevu za legalizaciju).

Ovi dokumenti potrebni su kako bi isporučitelj usluge javne vodoopskrbe VG Vodoopskrba d.o.o. mogao sklopiti ugovore o opskrbi s novim korisnicima. Ako zgrada nije legalna ili ako ne postoji dokaz o vlasništvu, sklapanje ugovora o opskrbi prema važećim propisima nije moguće. – kažu iz Općine, te dodaju kako je dio korisnika smještenih u privremenim objektima i onih koji su bili označeni kao prvi prioriteti, sukladno uputi Stožera civilne zaštite RH bio po žurnom postupku priključen na vodoopskrbnu mrežu bez dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Stoga je u ovoj fazi potrebno izvedene priključke što žurnije legalizirati dostavljanjem gore navedenih dokumenata.

Svi korisnici kojima su priključci izvedeni trebaju dostaviti dokumente direktno VG Vodoopskrbi d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica radi potpisivanja ugovora o opskrbi, o čemu su obaviješteni i pojedinačno pisanim putem.

VG Vodoopskrba d.o.o. sukladno važećim propisima i svojim internim aktima neće nadalje izvoditi priključke za objekte koji prethodno ne dokažu ispunjavanje svih propisanih uvjeta za sklapanje ugovora o opskrbi. Zato svi podnositelji zahtjeva kojima priključci još nisu izvedeni gore navedene dokumente trebaju dostaviti Općini Pokupsko osobno ili poslati poštom na adresu Općina Pokupsko, Trg Pavla Štoosa 15, 10414 Pokupsko.

-Kako bi ipak omogućili vodoopskrbu svima kojima je to potrebno, Općina Pokupsko izložila je problem vodoopskrbe nelegalnih objekata Stožeru civilne zaštite RH i svim nadležnim tijelima. Očekujemo da će nadležna tijela u narednom periodu iznaći rješenje ovoga problema te će se potom na javnu vodoopskrbnu mrežu moći priključiti svi koji su podnošenjem zahtjeva za to iskazali potrebu. – kažu iz Općine.