Prijava

Vaša prijava

Evo kako će izgledati tri najmodernije učeće tvornice u Zagrebačkoj županiji koje donose revoluciju u strukovnom obrazovanju

[]

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu –Industrija 4.0 je integralni projekt kojeg kao prijavitelj provodi Srednja strukovna škola Velika Gorica, a koji se financira sredstvima EU (ESF i EFRR uz sufinanciranje Zagrebačke županije), ukupne vrijednosti više od 100 milijuna kuna.

Riječ je o dva projekta, od kojih je jedan vezan uz uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti kroz izgradnju triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije, dok je drugi projekt vezan uz razvoj ljudskih potencijala kroz brojna stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizaciju i izradu obrazovnih srednjoškolskih programa i programa obrazovanja odraslih.

Srednja strukovna škola Velika Gorica kao nositelj projekta postaje Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i 3D tehnologije, Srednja strukovna škola Samobor bit će Centar izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije, dok će se u Srednjoj školi Dugo Selo nalaziti Centar izvrsnosti za robotiku.

Regionalni centar kompetentnosti – Industrija 4.0 središte je tehnološke, pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva za područje Zagrebačke županije, susjednih županija i šire okruženje. Svojim obrazovnim i stručnim programima učenja temeljenih na radu potiče i podupire inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija s ciljem bržeg gospodarskog i svekolikog razvoja Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cjelini.

Industrija 4.0 i digitalizacija poslovanja velika su prilika za hrvatsku industriju i društvo u cjelini kako bi se ubrzano započelo sa zamjenom postojećih sustava Industrije 2.0 i Industrije 3.0 kibernetsko-mehaničkim sustavima Industrije 4.0. Poduzeća u Hrvatskoj primorana su osigurati prelazak na Industriju 4.0 kako bi se pozicionirala na tržištu EU i svijeta jer će u suprotnom doći do zaostajanja društva, propadanja poduzeća i industrijskih grana, siromaštva i izolacije.

Centar razvija postojeće i nove obrazovne programe i sadržaje srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnog učenje koristeći organizacijske oblike i digitalne platforme za suradnju svih dionika u obrazovnom procesu kako bi se programi i sadržaji što kvalitetnije usklađivali s potrebama industrije i tržišta rada, standardima HKO-a i učenicima s poteškoćama.

Ovaj projekta iznjedrit će nova zanimanja i modernizaciua programa obrazovanja. Tu su nova zanimanja (5. HKO) : Specijalist 3D tehnologija (3D mjeriteljstvo – 3D modeliranje – 3D printanje), a biti će izrađen standard zanimanja i kvalifikacija. Osim toga biti će modernizirano 8 redonih programa obrazovanja strojarski računalni tehničar; tehničar za mehatroniku; tehničar za vozila i vozna sredstva; CNC operater; automehaničar; instalater kućnih instalacija/instalater grijanja i klimatizacije; strojobravar/bravar; zrakoplovni tehničar. Biti će tu i 10 individualiziranih programa za učenike s teškoćama i 10 individualiziranih programa za osobe s invaliditetom kao i 6 neformalnih programa obrazovanja odraslih. Rezultat projekta biti će i karijerni centar na  razini RCK Industrija 4.0.