Prijava

Vaša prijava

Do kraja godine VG Čistoća “drobilicom” namjerava smanjiti volumen glomaznog otpada

[]

Glomazni otpad se u većini slučajeva nekontrolirano odbacivao na javnim površinama i šumama te je oduvijek predstavljao problem kako za okoliš i zdravlje ljudi, tako i za velikogoričko odlagalište otpada Mraclinska Dubrava. Stoga je VG Čistoća nabavila uređaj za obradu glomaznog otpada koji ima funkcije drobljenja, usitnjavanja i prosijavanja.

– Uređaj je u funkciji i ima odlične specifikacije. Glomazni otpad tako se bolje mehanički obradi prije zbrinjavanja na odlagalište, ali se i smanjuje ukupni volumen glomaznog otpada koji se odlaže na odlagalištu Mraclinska Dubrava. Na taj se način ujedno i izdvaja više korisnog materijala koji se potom reciklira – ističu i VG Čistoće te dodaju kako se otpad maksimalno razvrstava i usitnjava te je neopasan za okoliš i zdravlje ljudi.

Inače, takozvana „drobilica“ je financirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, a njena vrijednost je oko 422 tisuće eura.

– Savjesnošću naših građana i boljom oporabom otpada, u 2023. godini je na odlagalištu Mraclinska Dubrava odloženo 210 tona manje glomaznog otpada nego u istom periodu prošle godine, a vjerujemo kako će korištenjem „drobilice“ do kraja godine smanjiti volumen glomaznog otpada barem za 50% – naglašavaju iz Čistoće.

Foto: VG Čistoća

Podsjetimo. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom, glomazni otpad je otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

U glomazni otpad spadaju primjerice kupaonska oprema (kada, ormari i police, slavine…), dječja oprema (velike igračke, autosjedalice, krevetići…), podne obloge (tepisi, tapisoni, linoleum…), namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema itd.

U glomazni otpad ne spadaju kategorije otpada za koje postoje drugi načini organiziranog sakupljanja i zbrinjavanja, poput građevinskog otpada (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta…), opasni otpad, električni i elektronički, otpadne gume i vozila, otpadne baterije i akumulatori, otpad od obrezivanja krošnji, krovova, grmova kao i od uklanjanja stabla i panjeva.

Odlaganje glomaznog otpada pored kontejnera za smeće, zelenih otoka ili na divljim deponijima u gradskim i prigradskim naseljima odnosno na javno prometnim površinama, zabranjeno je Zakonom o gospodarenju otpadom.

VG Čistoća u okviru javne usluge svakom kućanstvu nudi jednom u kalendarskoj godini mogućnost preuzimanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Obrazac Zahtjeva za jedan besplatni odvoz glomaznog otpada možete pronaći na stranicama VG Čistoće te ga ispunjenog možete poslati na službenu mail adresu: vgcistoca@vgcistoca.hr

Također nudi i postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta po mjesnim odborima i gradskim četvrtima te se uz mobilno reciklažno dvorište postavlja i spremnik za glomazni otpad u koji se može odložiti glomazni otpad bez naknade. Glomazni otpad korisnici također mogu odložiti u reciklažno dvorište Velika Gorica ili reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava.

Ova objava Do kraja godine VG Čistoća “drobilicom” namjerava smanjiti volumen glomaznog otpada se prvi puta pojavila na cityportal.hr.