Prijava

Vaša prijava

Grad osniva Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga

[]

Gradsko vijeće Velike Gorice sutra će na svojoj 12. sjednici donijeti odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga.

Zadaća Savjeta bit će očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima za distribuciju toplinske energije, javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu, sakupljanje komunalnog otpada kao i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge, stoji u prijedlogu.

Inače, Savjet će imati predsjednika i četiri člana, a koje na četiri godine imenuje Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika. U radu Savjeta kao član sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, sukladno zakonu o zaštiti potrošača.

Za predsjednika Savjeta predlaže se Dubravko Katulić iz UO za komunalne djelatnosti i promet, a za članice Kristina Ban i Monika Tomčić također iz ureda za komunalne djelatnosti i promet. Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača članica će biti Ana Knežević, dok će četvrta članica Savjeta biti Katarina Mesić Milišić iz UO za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU.

Savjet daje mišljenje Gradonačelniku prije donošenja odluka o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga u smislu zakona kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača, navodi se u prijedlogu ove Odluke.

Ova objava Grad osniva Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga se prvi puta pojavila na cityportal.hr.