Prijava

Vaša prijava

Evo kako do gradske pomoći za roditelje koji su ostali bez posla


Gradsko vijeće Grada Velike Gorice izglasalo je prošloga tjedna mjeru pomoći roditeljima koji su zbog posebnih okolnosti uzrokovanih panedmijom koronavirusa ostali bez posla. Podsjetimo, pravo na naknadu od 1.000 kuna imaju roditelji predškolskog djeteta, učenika ili redovnog studenta ako su oba roditelja/skrbnika dobili otkaze i još su nezaposleni, ako je roditelj/skrbnik u jednoroditeljskoj obitelji dobio otkaz i još je nezaposlen, ako je samohrani roditelj/skrbnik dobio otkaz i još je nezaposlen te ako je jedan roditelj/skrbnik dobio otkaz i još je nezaposlen, a drugi ima neto primanja manja od 5.000 kuna.

Pravo na novčanu naknadu u prva tri slučaja roditelji mogu ostvariti za travanj i svibanj, a jednokratno ako je jedan roditelj/skrbnik dobio otkaz i još je nezaposlen, a drugi ima neto primanja manja od 5.000 kuna.

– Novčane naknade ne mogu se dobiti za učenike ili studente koji su u trenutku predaje zahtjeva primatelji stipendije ili ostalih naknada koje se financiraju iz javnih izvora – napominju iz Grada.

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade roditeljima predškolske djece, učenika i studenata, roditelji trebaju podnijeti Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport. Uz zahtjev se obvezno prilažu potvrda od HZZ ili HZMO-a o nezaposlenosti roditelja/skrbnika za prethodni mjesec za koji se podnosi zahtjev, dokaz o prebivalištu roditelja/skrbnika i djece na području Grada Velike Gorice (preslika osobnih iskaznica, uvjerenje o prebivalištu ili drugi dokaz o prebivalištu), presliku kartice žiro/tekućeg računa roditelja/skrbnika, rodni list ili izvadak iz matice rođenih za svako dijete, dokaz/potvrdu o redovnom pohađanju škole/studija za učenike i studente. Također, za jednoroditeljsku obitelj potrebno je donijeti dokaz o skrbništvu, odnosno potvrdu Centra za socijalnu skrb o skrbništvu ili rješenje suda. Kao dokaz o samohranosti roditelja, građani trebaju priložiti rodni list djeteta, smrtni list roditelja ili potvrdu Centra za socijalnu skrb. U slučaju da je roditelj/skrbnik dobio otkaz i još je nezaposlen, a drugi ima neto primanja manja od 5.000 kuna, potrebno je donijeti i potvrdu od poslodavca o iznosu plaće za prethodni mjesec za koji se podnosi zahtjev za roditelja u radnom odnosu, odnosno preslika odreska mirovine.

Zahtjevi se podnose isključivo elektroničkom poštom na adresu: stipendije@gorica.hr. Sve ostale informacije dostupne su na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.