Prijava

Vaša prijava

Otvoreno pismo zamjenice župana Nadice Žužak


Zamjenica župana Zagrebačke županije napisala je otvoreno pismo vezano uz najavljenu smjenu dvoje županijskih pročelnika. Riječ je o Mireli Katalenac, pročelnici za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu i Velimiru Kokotu, pročelniku za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, čija otvorena pisma javnosti prenosimo u  nastavku:

Otvoreno pismo – Nadica Žužak:

STOP političkoj smjeni uspješnih pročelnika
ZAGREB 21.svibnja 2020. – Kao zamjenica župana Zagrebačke županije imam potrebu javno se usprotiviti i spriječiti pokušaj političkog mobinga i trgovine koji se trenutno odvijaju u Zagrebačkoj županiji. Svoje neslaganje najprije sam direktno izrekla županu Stjepanu Kožiću, ali on je usprkos tome pokrenuo proces smjene dvoje pročelnika koji imaju najbolje rezultate svojih upravnih odjela u povijesti županije. Kožić je najprije preko posrednika predsjednika kluba svojih zastupnika Vlade Horine tražio da pročelnici samovoljno odstupe. Iznenađeni pročelnici su nakon toga napisali i urudžbirali pisma prema županu Kožiću u kojima ističu kako dosad niti jednom nije bilo niti jedne sporne situacije. Dapače, njihovi odjeli rade uspješnije nego ikad, a sam župan ih je u više navrata i kao svoje osobne izaslanike slao na javna događanja. Njihova pisma uz dozvolu prilažem uz ovo svoje otvoreno pismo da se vidi kako pročelnici mole župana da im se izjasni je li istina da je tražio da samovoljno odstupe i koji su razlozi za to. Odgovor od župana Kožića nikada nisu dobili, već je otvoreno javno savjetovanje Odluke o novom ustroju i djelokrugu Upravnih odjela u Županiji iz kojeg je vidljivo da će im župan Kožić uz pomoć većine na sljedećoj sjednici Skupštine namjestiti otkaz.
Iz pisma pročelnika Velimira Kokota vidi se kako je samo u dvije i pol godine proračun Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju podignut s 10,3 na 71,1 milijuna kuna, a sredstava za gradove i općine povećana za 85%. Ono što je posebno važno za istaknuti, Kokot je preuzeo odjel bez ijednog EU projekta, a pod njegovim vodstvom odjel je pripremio projekte u vrijednosti od 50 milijuna kuna i još im je dodatno jedan od 100 milijuna pred odobrenjem. Također uspješna je i Mirela Katalenac, koja je protekle tri godine na čelu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu i pod čijim je vodstvom realizirano niz kapitalnih ulaganja, projekti energetskih
obnova, rekonstrukcija i investicijskih održavanja. Uz to podugačka je lista uspješnih projekata koji su realizirani i inicirani s njezine strane.
Ja sam osobno od kraja prošle godine povremeno temeljem ovlaštenja za obavljanje dužnosti župana, a u vezi s zdravstvenim stanjem župana Kožića i činjenicu da se zbog toga mjesecima nije pojavljivao na poslu brinula o redovnom poslovanju županije. Međutim, sve odluke koje se nisu ticale redovnog poslovanja župan je usprkos situaciji odlučio sam donositi. Na taj način je samostalno i u partnerskoj suradnji s predsjednikom skupštine Matom Čičkom, župan Kožić odlučio rekordno zadužiti županiju za 80 milijuna kuna. Ugovor je župan Kožić potpisao u travnju, usred epidemije koronavirusa. Izuzeta sam i od uvida u prikupljanje novaca za fond koji su župan Kožić i Čičak pokrenuli za pomoć gospodarstvenicima. Konkretni prijedlozi za bolje funkcioniranje županije u potpunosti se ignoriraju, a otkada sam u javnost izašla s informacijom da je župan tražio pročelnike da samovoljno odstupe sa svojih pozicija, župan je sa mnom prestao komunicirati. Zagrebačka županija je vjerojatno jedina županija u Hrvatskoj, gdje župan ne razgovara s niti jednim od svojih zamjenika.
Nadica Žužak, zamjenica župana Zagrebačke županije


Otvoreno pismo – Mirela Katalenac:

Poštovani župane, gospodine Stjepane Kožiću,
Moram priznati da sam ostala zatečena i neugodno iznenađena kada mi je zamjenica župana gospođa Nadica Žužak prenijela Vaš zahtjev kojim tražite da dobrovoljno odstupim s mjesta pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije. Zahtjev je u Vaše ime zatražio predsjednik Kluba vijećnika u skupštini Zagrebačke županije NL Stjepan Kožić i potpredsjednik stranke NL Stjepan Kožić, gospodin Vlado Horina Vaše traženje moje ostavke preko posrednika još jednom stvorilo mi je nelagodu, potvrdilo strah koji je prisutan s obzirom da je promjenom skupštinske većine moje odstupanje s mjesta pročelnice česta tema. Vaš čin traženja moje ostavke preko posrednika doživljavam kao povredu vlastitog dostojanstva. Posebno me žalosti činjenica da se prijetnje i strahovi odražavaju i na članove moje obitelji jer svoj posao radim i živim kod kuće. Od trenutka kada sam preuzela vođenje Upravnog odjela za prosvjetu, obavljala sam svoj posao savjesno, marljivo, s punom pažnjom, kao i po svim propisima i zakonima. Podsjetit ću vas gospodine župane, prije nego što sam izabrana na javnom natječaju, u prosincu 2017. godine, na mjesto pročelnice, obnašala sam u dva mandata dužnost županijske vijećnice u Skupštini Zagrebačke županije i smatrala sam da svojim znanjem i desetogodišnjem iskustvom rada u realnom sektoru mogu u značajnoj mjeri pridonijeti boljem i uspješnijem funkcioniranju Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu. Bila sam uvjerena da dijelimo mišljenje, s obzirom da nikada od Vas nisam dobila povratnu informaciju da niste zadovoljni s mojim radom. U posljednje tri godine nastavila sam ono što ste vi kao Župan i Zagrebačka županija stvarali proteklih 20 godina. Smatrala sam da novom energijom, znanjem, pogledom iz drugog ugla mogu osim postojećih projekata i programa, iznaći i nove. Na tom tragu:
– povećali smo broj i iznos stipendija za učenike i studente, čime je
omogućen nastavak školovanja većem broju učenika i studenata s
područja Zagrebačke županije i (dugoročno) osnažen gospodarski i
znanstveni potencijal županije.
– osmišljen i proveden novi koncept Prijema za učenike osnovnih i srednjih
škola koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta na
način da je svečanost otvorena i za roditelje učenika i širu javnost. Kroz 3
konceptualno različita prijema na kojima umjetnici, sportaši i svi ostali
laureati imaju mogućnost predstaviti ne samo svoje rezultate nego i
vještine – virtuozno muziciranje, sportsku spremnost i istraživačku
znatiželju, omogućeno je i predstavljanje Zagrebačke županije, kao
županije koja brine o svojoj budućnosti – djeci i mladima.
– nagrade nastavnicima – umirovljenicima povodom proslave Svjetskog
dana učitelja osmišljene su na način da odgovaraju željama i potrebama
umirovljenika te su umjesto dara u naravi uvedene vrijednosne bankovne
kartice.
– osmišljen i proveden novi projekt Nagrađivanja nastavnika osnovnih i
srednjih škola Zagrebačke županije kojim je obrazovnim djelatnicima dana
zaslužena nagrada za dosadašnji rad u struci, ali i poticaj za kvalitativno
unapređivanje sustava odgoja i obrazovanja na području županije.
– kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika u školstvu Zagrebačke
županije u područjima financijskog poslovanja, rada s učenicima s
teškoćama, pripremi i provedbi projekata koji se financiraju sredstvima EU
osnaženi su stručni kapaciteti škola i stvoreni preduvjeti za razvoj školstva
u skladu s izazovima današnjice.
– nakon dugogodišnjeg „mirovanja“ u akciji „Županija – prijatelj djece“,
pokrenute su konkretne akcije u smjeru prijave Zagrebačke županije za
dobivanje počasnog statusa „Županija – prijatelj djece“: imenovan je novi
Koordinacijski odbor akcije u kojem sudjeluju svi relevantni dionici koji
skrbe o djeci; u pripremi je Strateški plan „Županija – prijatelj djece“ za
razdoblje 2020-2022 kojim se razrađuju svi programi, projekti i aktivnosti
koji imaju utjecaj na djecu, a u završnoj fazi izrade je i Dječji proračun
Zagrebačke županije za razdoblje 2020-2022.
– kvalitetnom provedbom projekta Prsten potpore osigurani su pomoćnici
u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za svu djecu s teškoćama u
školama kojima je osnivač Zagrebačka županija kod kojih je utvrđena
opravdana potreba za istim. Kako provedba projekta zahtjeva značajna
financijska sredstva iz proračuna županije, dodatnom prijavom na natječaj
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, osigurana su
sredstva iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj
i lokalnoj razini. Kvalitetnom provedbom projekta osim kontinuiranog
povlačenja sredstava iz Europskog socijalnog fonda, ostvaren je i transfer
znanja na više djelatnika odjela, što omogućava i daljnji razvoj projektnih
ideja u sličnim područjima.
– uspostavljena je kvalitetna suradnja s Koordinacijom za ljudska prava
Zagrebačke županije i organiziran stručni skup na temu: Pravo učenika s
teškoćama na srednjoškolsko obrazovanje.
– ostvarena je suradnja s organizacijama civilnog društva čiji rad je
usmjeren na djecu i mlade kroz prijavu i provedbu projekata: Forum za
slobodu odgoja – „Sretne škole – sveobuhvatni program prevencije
vršnjačkog nasilja cjelovitim pristupom školama“, „Srce“ – Udruga djece s
teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji – Centar za
razvoj inkluzivnih praksi, Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom
„Mali princ“ – Ringišpil: Prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru;
– uspješno su izvršene sve aktivnosti vezane za pripremu, potpisivanje,
realizaciju i kontrolu korištenja sredstava temeljem Sporazuma o
sufinanciranju i provođenju postupka nabave udžbenika i drugih
obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije za
školske godine 2018/2019 i 2019/2020 koje je Zagrebačka županija
sklopila s gradovima, općinama i školama čime su zadržani visoki standardi
u školstvu i stvorene pretpostavke kako bi svaki učenik na području
Zagrebačke županije dobio besplatne kako udžbenike, tako i sve potrebe
dopunske obrazovne materijale odnosno pravo na njihovo korištenje.
– utvrđivanjem novih standarda i procedura u provedbi Programa javnih
potreba u sportu Zagrebačke županije i Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi Zagrebačke županije osigurano je transparentno
poslovanje i upravljane proračunskim sredstvima – donesen je Pravilnik o
kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj
kulturi Zagrebačke županije, načinu financiranja i dodjele sredstava te
praćenju provedbe programa, vrše se kontrole namjenskog korištenja
sredstava proračuna i redovito sudjeluje u radu izvršnih tijela provoditelja
programa javnih potreba.
– provedbom Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u
kulturi Zagrebačke županije krajem kalendarske godine za sljedeću
proračunsku godinu, osigurano je pravovremeno financiranje programa u
kulturi od značaja za Zagrebačku županiju u skladu sa Strategijom
kulturnog razvoja Zagrebačke županije – #kultura697.
– kvalitetno strukturiran ustroj Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
sport i tehničku kulturu i donesen (prethodno usuglašen) Pravilnik o
unutarnjem ustroju koji omogućava kvalitetno i pravovremeno
odrađivanje svih danih zadataka s jasno utvrđenim poslovima i
odgovornostima svih djelatnika odjela; u rad upravnog odjela uključeno je
i 8 ispostava te 10 novih djelatnika odjela.
– riješen je dugogodišnji problem (sistemskog zanemarivanja) arhiviranja
predmeta upravnog odjela. Preko tisuću predmeta nastalih u prethodnim
godinama pripremljeni su i predani za arhiviranje Stručnoj službi župana
sukladno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivama i pod zakonskim
aktima
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu realizirao je u protekle tri godine kapitalna ulaganja u iznosu od gotovo 115 mil. kuna. Izgradili smo pet objekata. Na 50-tak objekata provodili smo značajne rekonstrukcije škola i veća investicijska održavanja. Uvijek rado ističete kako Zagrebačka županija gotovo polovinu svog Proračuna upravo realizira putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu pritom svjesni da realizaciju čine ljudi. I na tome sam, svakom zaposleniku odjela zahvalna i iznimno ponosna. O projektu Centra kompetentnosti, energetskim obnovama škola u tijeku, pripremljenijim projektima za energetsku obnovu škola, projektima kojima je nositelj Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju s kojim usko surađujemo tek ćemo govoriti i s razlogom se ponositi. Iako sam na temelju javnog natječaja zaposlena na svoje radno mjesto na kojem, nikada ne iskazujem svoje osobne političke stavove već profesionalno i stručno obavljam svoj posao – kontinuirano me se pokušava diskreditirati kao „politički uteg” županijskoj vlasti. Vi ste me osobno, gospodine župane, 3. listopada, 2018.
godine pozvali da dođem na sastanak upravo po tom pitanju. Na tom sastanku zatražili ste da dobrovoljno odstupim s mjesta pročelnice. Podsjećam Vas da se sastanak dogodio dva mjeseca nakon mog poroda u vrijeme trajanja mog rodiljinog dopusta u trajanju od 6 mjeseci. I danas se pitam da li ste svjesno ili nesvjesno ugrozili moje zdravlje i zdravlje mog dvomjesečnog djeteta koje je bilo sa mnom na tom sastanku. U konačnici, nakon sastanka odustali ste od svoje namjere. Obzirom da ovog puta nisam bila pozvana niti na sastanak ljubazno Vas molim za pojašnjenje razloga ponovnog traženja da dobrovoljno odstupim.
I na kraju, želim vjerovati da ćete odustati od svoje namjere kako bih se u potpunosti mogla posvetiti najizazovnijoj školskoj godini u novijoj školskoj povijesti s obzirom da je štrajk, potres i COVID 19 otvorio mnoge izazove, uz postojeće, koje želim riješiti.
S poštovanjem,
Mirela Katalenac, dipl. oec


Otvoreno pismo – Velimir Kokot:

Poštovani župane, gospodine Stjepane Kožiću,
neugodno iznenađen ali i šokiran sadržajem zahtjeva koji mi je u nedjelju 10. svibnja 2020. godine, na moju službenu ali i privatnu adresu elektroničke pošte, prenijela zamjenica župana gđa. Nadica Žužak, osjećam potrebu i osobno Vam se obratiti. Uistinu žalim što Vaše traženje mog dobrovoljnog odstupanja s pozicije pročelnika Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije nismo u mogućnostii osobno iskomunicirati pa vjerujem kako će se Vaše zdravstveno stanje ali i trenutna izvanredna situacija izazvana pandemijom COVID-19 poboljšati. Navedeno će zasigurno olakšati i nastavak naše direktne komunikacije koju smo u dosadašnjem poslovnom odnosu vrlo uspješno prakticirali, ali i zaustaviti Vaše komuniciranje posredstvom treće osobe, u ovom slučaju gospodina Vlade Horine. S ranije opisanim načinom komunikacije do sada se nisam imao prilike susretati što je samim time na meni ostavilo iznimno negativan trag. Smatram kako razloga za navedenim načinom komunikacije nije bilo obzirom smo do tada uspješno prolazili sve poslovne izazove kojih je bilo u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine kada sam na javnom natječaju izabran za pročelnika odjela. Isti od tada vodim pridržavajući se svih zakonskih i drugih propisa, Statuta Zagrebačke županije, imajući u vidu i opis poslova i zadataka pročelnika definiranih Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Zagrebačke županije, njegovim izmjenama i dopunama, ali i vodeći se Županijskom razvojnom strategijom Zagrebačke županije i njenom vizijom koja našu županiju između ostaloga temelji i na društvu znanja. U tom kontekstu, način rada ali i prioriteti odjela vrlo su transparentno postavljeni, a realizacija istih odvija se na najvišem mogućem nivou. Posebice je to vidljivo na poslovima organiziranja i koordiniranja rada odjela, ali i pravodobnog obavljanja poslova i zadataka što je od neophodne važnosti s obzirom na specifičnost poslova unutar odjela. Sve navedeno ne bi bilo moguće ostvariti bez znanja i iskustva kojega sam stekao vlastitim obrazovanjem i dosadašnjem radu, odnosno dugogodišnjem operativnom radu na pripremi, prijavi i provedbi projekata (su)financiranih sredstvima iz nacionalnih i europskih izvora. Upravo zahvaljujući znanju i iskustvu, koje prenosim i unutar vlastitog i drugih odjela Zagrebačke županije, službenici prije svega Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju su u vrlo kratkom periodu ostvarili priliku, uz obavljanje drugih poslova, pripremati, prijavljivati, provoditi i konkretne razvojne projekte. Direktne koristi osjetila je i Zagrebačka županija, prije svega kroz ostvarivanje dodatnih bodova na temelju mog projektnog iskustva i to kroz bodovanje na brojnim projektima koji su u proteklom periodu odobreni i čiji sam voditelj, temeljem Vaših odluka, i danas. Podsjećam Vas kako se upravo u tom odjelu trenutno realiziraju neki od najznačajnijih županijskih  projekata (su)financiranih sredstvima Europske unije koje ste kao pozitivne primjere nebrojeno puta isticali i njima se među općom i stručnom javnosti ponosili.
Za brojne uspjehe u iznimnoj su mjeri zaslužni i službenici odjela na čiji napredak i rad općenito sam iznimno ponosan i koji su u svega dvije godine stekli nova znanja i dodatno iskustvo, visok stupanj samostalnosti u radu, ali i dodatno poštovanje spram službenika drugih upravnih odjela, ustanova i institucija. Izniman je to napredak u odnosu na okolnosti u kojima sam preuzeo odjel, kada službenici odjela primjerice nisu radili na konkretnoj provedbi projekata (su)financiranih sredstvima Europske unije, kada su odnosi prema drugim odjelima, ustanovama i institucijama bili poprilično narušeni ili pak kada su sredstva iz proračuna Zagrebačke županije pojedinim pravnim subjektima isplaćivana bez unaprijed sklopljenih ugovora. Danas, sredinom 2020. godine, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju je pokretač, ali i poželjan partner na brojnim projektima. Ne zaobilaze ga pritom niti drugi upravni odjeli za koje upravo moj odjel provodi projekte, ustanove i institucije Zagrebačke županije, a stručnost i kvalitetan rad prepoznale su i podržavaju jedinice lokalne samouprave, Općine i Gradovi kojima su svi službenici odjela, ali i ja osobno, naravno uvijek dostupni i na raspolaganju. Upravo posljednje navedeni proteklih godina još snažnije koriste sve brojnije prednosti kvalitetnog rada odjela, ali i povećanja njima dostupnih sredstava za čak 85%. Uvjeren sam kako je rezultat toga upravo stručnost i znanje koje u odjelu isključivo stavljamo na prvo mjesto. Da tome nije tako vjerujem da niti proračun odjela u samo dvije godine ne bi bio povećan za gotovo 7 puta. Poštovani župane, u samo dvije godine od mog preuzimanja, proračun odjela je s 10,3 narastao na čak 71,1 milijun kuna. Najvećim dijelom povećanje je ostvareno zahvaljujući osiguranju bespovratnih sredstava Europske unije. Upravo maksimalno povećanje iskorištenja europskih sredstava stavio sam na listu vlastitih i prioriteta odjela, što u okolnostima u kojima sam zatekao odjel nije bio nimalo jednostavan zadatak. I tu ću se zaustaviti! Bez obzira na sve, rezultati nam ipak idu u prilog, meni, odjelu, Vama ali i Zagrebačkoj županiji koju u još snažnijem uzletu u smislu razvoja, ali i korištenja bespovratnih sredstava Europske unije može zaustaviti samo stavljanje politike ispred struke i znanja. Istim putem, ali s još više ideja i želje za što boljim rezultatima odjela i Zagrebačke županije, nastavljam raditi i dalje. Temelje smo postavili i zahvaljujući njima odjel je paralelno provodeći projekte, aktivno radio i na osmišljavanju i pripremi brojnih novih projekata od kojih pojedini imaju predispoziciju ostvariti povijesne promjene na području Zagrebačke županije. Primjerice, projekt razvoja Centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru strojarstva na području Zagrebačke županije, vrijedan gotovo 100 milijuna kuna, zasigurno je jedan od njih. Zasigurno ste svjesni kako je značajan doprinos u njegovoj uspješnoj pripremi i prijavi stigao upravo i iz Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.
Odjel je preuzeo i određene dodatne poslove iako nam isti nisu definirani Odlukom o utvrđivanju poslova i postupaka upravnim tijelima Zagrebačke županije za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije. Učinili smo to prije svega imajući u fokusu što snažniji i ravnomjerniji razvoj Zagrebačke županije. Priprema zalihe projekata zasigurno je jedan od ključnih poteza zahvaljujući kojem smo u vrlo kratkom periodu, na inicijativu mene i mog odjela, stvorili bazu od desetak projekata vrijednosti veće od 50 milijuna kuna. Čak i u izvanrednim situacijama poput one u kojoj se trenutno nalazimo, službenici su pokazali iznimnu snagu i visoku razinu odgovornosti i operativnosti zbog čega je nastavljena provedba svih važnih projekata. Bez obzira na izmijenjene i otežane okolnosti rada, uspjeli smo tako pronaći način i za kvalitetan i svrsishodan nastavak rada. Prijava projekta čiji krajnji cilj je nabavka mobilnih respiratora, a samim time i dizanje kvalitete zdravstvene usluge na području županije, u još jednom partnerstvu sa županijskim ustanovama i institucijama, samo je još jedan u nizu pozitivnih primjera s kakvima se u ulozi pročelnika želim susretati u vlastitom odjelu, ali i Zagrebačkoj županiji općenito.
Uvjeren sam da ste i sami svjesni činjenice kako poslove pročelnika odjela obavljam profesionalno i savjesno, kako u prvi plan prije svega stavljam stručnost i znanje, kako pritom niti u jednom trenutku javno ne ističem svoje ili preispitujem politička uvjerenja i političke stavove svojih službenika, ali i kako pažnju ne pridajem niti političkim uvjerenjima i političkim stavovima osoba s kojima svakodnevno surađujem obavljajući posao pročelnika odjela. Sumnjam da bi u protivnom upravo mene, pročelnika s najmanje pročelničkog staža, upravo Vi izabrali da predstavlja Zagrebačku županiju, Vas, ali i druge kolegice i kolege pročelnike na najznačajnijim događajima kao što je zasigurno bio i službeni posjet bivše predsjednice Republike Hrvatske Zagrebačkoj županiji. Pretpostavljam kako tada, ali i na drugim javnim događajima odjela i Zagrebačke županije općenito, na kojima sam osobno sudjelovao, niste osjećali nelagodu već dapače bili ponosni na način, ali prije svega i sadržaj mojih javnih nastupa. Uostalom, pohvale na rad mene i odjela javno su i u više navrata izrečene i od strane članova Županijske skupštine Zagrebačke županije, neovisno o njihovoj političkoj opredjeljenosti, uvjerenjima i stavovima. Zbog svega navedenog najljubaznije Vas molim za pojašnjenje razloga temeljem kojih ste, putem vlastitog posrednika, tražili moje odstupanje s mjesta pročelnika Upravnog odjela za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije? Pretpostavljam kako ste svjesni da ste me tim činom „obilježili“ i to temeljem mojih političkih uvjerenja koje, kao što sam prethodno i istaknuo, nikada nisam isticao, ponajviše ne kao pročelnik odjela. Pitam se jesam li drugačiji od svojih kolegica i kolega, trebam li se stidjeti ili pak nastaviti s radom na način kako sam to činio i do sada? Siguran sam u jedno, omalovažavanje temeljem mojih uvjerenja, stavova, ali i postignutih rezultata, časti, te stečenog ugleda za mene je neprihvatljivo!
Na kraju, novo programsko razdoblje i višegodišnji financijski okvir za 2021. – 2027. nalazi se pred svima nama, pred Republikom Hrvatskom, ali i Zagrebačkom županijom. Isključivo na nama leži odgovornost da ga dočekamo spremni, a svoju energiju, stručnost i znanje u potpunosti usmjerimo u iskorištavanje potencijala koje posjedujemo. S tim ciljem i u korak s novim poslovnim izazovima, posao pročelnika odjela ću i dalje, bez obzira na naša različita politička uvjerenja i politički pritisak, obavljati maksimalno profesionalno i savjesno.
S poštovanjem,
PROČELNIK
Velimir Kokot, dipl.ing.