Prijava

Vaša prijava

Za projekt zaštite okoliša i do 40 tisuća kuna

[]

Zagrebačka županija raspisala je natječaj vrijedan 350 tisuća kuna za programe i projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po pojedinom projektu je 5.000 kuna, a najveći iznos 40 tisuća kuna. Natječaj je otvoren do 26. ožujka.

Prioritet imaju edukativni projekti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te projekti koji promoviraju životne stilove koji nastoje smanjiti količinu otpada. Također, prednost će imati projekti koji uključuju škole i vrtiće u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostave mjera za sprečavanje njihovih ponovnih nastojanja te pilot-projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.