Prijava

Vaša prijava

Sufinanciranje prijevoza za šk. god. 2023./24. - OBAVIJEST UČENICIMA PUTNICIMA


Učenici 1. razreda obavezno predaju na ovjeru ZAJEDNO sa  obrascem za izradu pokaza  i jednu sliku. Učenici 2., 3. i 4. razreda koji koriste ZET ne donose na ovjeru obrazac za izradu pokaza nego samo moraju ovjeriti potvrde za sufinanciranje javnog prijevoza.