Prijava

Vaša prijava

Erasmus +, iskustva iz Finske: projektna diseminacija


Igor Subotić, prof., 15. je lipnja 2019. diseminirao posjet Finskoj na Međužupanijskom stručnom vijeću nastavnika etike, filozofije i logike u srednjim školama Zagrebačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba.