Prijava

Vaša prijava

Erasmus +, iskustva iz Finske: projektna diseminacija na školskim stručnim vijećima


Profesori Andreja Burić i Igor Subotić diseminirali su projektnu aktivnost - posjet Finskoj u okviru projekta Jačanje kapaciteta za digitalno zrelu i inkluzivnu školu.