Prijava

Vaša prijava

GRAD PRODAJE Kupi Golf ili Hyundai već od 1200 kuna

[]

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice. Riječ je o dva automobila, Volswagen Golfu iz 1979. i Hyundai Accentu iz 2003:

Vozila se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi, a ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.

“Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja. U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju”, objašnjavaju u gradu.

Ponuda mora sadržavati:

  • naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu)
  •  presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
  •  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ako je ponuditelj pravna osoba
  •  iznos ponuđene cijene
  •  dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine
  •  oznaku automobila za koji se podnosi ponuda.

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10 posto početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice.“
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 04. 11. 2021. godine u 10,00 sati.

Više informacija OVDJE

Objava GRAD PRODAJE Kupi Golf ili Hyundai već od 1200 kuna pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.