Prijava

Vaša prijava

Nabava radnih bilježnica za šk. god. 2021./2022.


Poštovani roditelji,

kao što je najavljivano, gradonačelnik Krešimir Ačkar, u Proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu osigurat će sredstva za radne bilježnice, koje će se nabaviti putem škola i dočekati učenike na početku školske godine 2021./2022.