Prijava

Vaša prijava

Terenska nastava petih razreda


Nastava na daljinu nije nas spriječila. Terenska nastava bila je iz tehničke kulture.
Posjetili smo Krapinu.