Prijava

Vaša prijava

Natječaj za upis - Obrazovanje odraslih 2021./22.


EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja S. Tomaševića 21

VELIKA GORICA

 

OGLAS

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih u šk. god. 2021./22.

 

     1. Program prekvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST

            Uvjeti upisa:

- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

            - 4. godina (doškolovanje) - završena srednja škola u trogodišnjem trajanju

                                    - ukupno 48 polaznika                                          

Pravo upisa imaju polaznici nakon završene srednje škole.

Obrazovanje se stječe polaganjem ispita (dopisno-konzultativni oblik izvođenja nastave).

Mjerila za upis: opći uspjeh zadnjeg završenog razreda srednje škole.

 

 1. Program usavršavanja za poslove u računovodstvu

U program usavršavanja za poslove u računovodstvu može se upisati polaznik koji ima:

 • navršenih 18 godina;
 • završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist ili komercijalist i najmanje 1 godinu radnog iskustva na knjigovodstveno/računovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca;
 • završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje 3 godine radnog iskustva na knjigovodstveno/računovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca.

 

 1. Program usavršavanja za poslove programera Web aplikacija

U program usavršavanja za Programera WEB aplikacija može se upisati polaznik koji ima:

 • završenu četverogodišnju srednju školu računalnog, elektrotehničkog, strojarskog ili grafičkog usmjerenja, gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

 1. Program osposobljavanja za poslove knjigovođe

U program osposobljavanja za poslove knjigovođe može se upisati osoba koja ima najmanje:

 • navršenih 18 godina;
 • završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju.

 

 1. Program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projeka

U program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi provedbi EU projekata može se upisati osoba koja ima završenu najmanje četverogodišnju srednju školu.

 

 1. Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera

U program osposobljavanja za poslove računalnog operatera može se upisati osoba s:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova računalnog operatera

 

Prijavi za upis potrebno je priložiti:

 • rodni list (preslika)
 • domovnicu (preslika)
 • svjedodžbe završene srednje škole (preslike, pri upisu treba donijeti originale)
 • posebni dokazi utvrđeni u uvjetima upisa za pojedini program

 

Prijave se primaju u tajništvu Škole do 22. rujna 2021. g., odnosno do popune.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče Škole u roku 8 dana od isteka roka za primanje prijava.

Upisi će se provesti do 30. rujna 2021.

Početak nastave: 04. listopada 2021.g.

Ukoliko ne bude prijavljenih 10 i više kandidata za svako navedeno zanimanje odnosno usavršavanje i osposobljavanje, program se neće provoditi u školskoj godini 2021./2022.

Ostale informacije o upisu mogu se dobiti u Školi ili na telefon: 01/6265-239.