Prijava

Vaša prijava

Prigovor na ocjenjivanje ispita Državne mature


Privremeni rezultati ispita Državne mature bit će objavljeni 12.7.2023. u 12:00 sati.

Od 12.7.2023. od 12:01. sati do 14.7.2023. do 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje ispita državne mature u ljetnom roku.

Svi koji žele uložiti prigovor neka se jave ispitnoj koordinatorici preko MS Teams-a/elektroničke pošte ili osobnim dolaskom u školu 13.7.2023. od 9.00-12.00 sati.

Upute NCVVO-a:

1. Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem. U prigovoru mora biti napisan: broj zadatka na koji se žalite i konkretan prigovor na ocjenjivanje i dobivene bodove. Slobodno se pozovite na ispitni katalog i ključ za odgovore.

2. Neće se razmatrati prigovor u kojemu navodite privatne razloge zbog kojih ste pogriješili.

3. Ne upisujte u prigovor da ste zaboravili prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore.

4. Ne upisujte u prigovor da ponovno pregledamo cijeli vaš ispit jer vam nedostaje jedan bod.

5. Ne upisujte u prigovor da vam nedostaje jedan bod ili dva boda za „prolaz”.