Prijava

Vaša prijava

Vlasnici hidrofora nisu dužni priključiti se na sustav javne vodoopskrbe?


Nakon što je VG Vodoopskrba d.o.o. priopćenjem upozorila na obvezu priključenja na komunalne vodne građevine, gradski vijećnik Zvonimir Stjepić od ove je komunalne tvrtke zatražio odgovor na pitanje o legalnosti korištenja hidrofora i sabirnih jama.

Slijedeći jezik Zakona o vodama, VG Vodoopskrba ponavlja da se na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje nisu dužni priključiti oni građani koji vodoopskrbu i odvodnju imaju riješene “na odgovarajući način”.

Premda se tako čini, spadaju li hidrofori i sabirne jame u “odgovarajuće načine” nama iz odgovora ipak nije sasvim i do kraja jasno, pa donoseći posljednji korak prepiske, koji je službenica za informiranje VG Vodoopskrbe sastavila u formi ‘pitanje – odgovor’, ostavljamo čitatelju da prosudi.

Q & A 

Stjepić: Da li su građani koji sustav vodoopskrbe imaju osiguran preko ‘hidroforskog postrojenja’ dužni se priključiti na sustav gradske mreže vodoopskrbe odnosno da li podliježu kaznama ukoliko se ne priključe, a imaju osiguran sustav vodoopskrbe na gore navedeni način? Molim jasan i decidiran odgovor.

VG Vodoopskrba: Ne, ukoliko imaju na odgovarajući način riješenu vodoopskrbu, nisu se dužni priključiti na sustav vodoopskrbe i ne podliježu kaznama.

Stjepić: Da li su građani koji sustav odvodnje otpadnih voda imaju osiguran preko sabirnih jama (septičke jame) dužni se priključiti na sustav gradske kanalizacijske mreže odnosno da li podliježu kaznama ukoliko se ne priključe, a imaju osiguran sustav odvodnje otpadnih voda na gore navedeni način? Molim jasan i decidiran odgovor.

VG Vodoopskrba: Ne, ukoliko imaju na odgovarajući način riješenu odvodnju, nisu se dužni priključiti na sustav odvodnje i ne podliježu kaznama.

ZAKON O VODAMA

Zakon o vodama (čl. 212. st. 1) propisuje obvezu priključenja na komunalne vodne građevine: “Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja”.

Vijećnik Živoga zida pri upitu se pozvao na čl. 209. st. 4. koji glasi: “Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama ovoga Zakona”.

U važećoj Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (SG GVG 9/13) Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice nismo pronašli odredbu kojom se omogućuje takvo izuzimanje.

Tekst: Ante Vekić, Foto: čitatelj

NAPOMENA: Iako i Služba gradskog vijeća Grada Velike Gorice i komunalno poduzeće VG Vodoopskrba d.o.o. pravovremeno i korektno odgovaraju na moje upite, po ovom ih važnom, zanimljivom i pitanju kompleksnijem nego što je ovdje predstavljeno – što zbog pomanjkanja vremena što zbog nedostataka u ljudstvu i infrastrukturi – nisam specifično kontaktirao. (A. V.)