Prijava

Vaša prijava

Turopolje info - Turopolje info

Imaju li mještani Donje Lomnice pravo na građanski neposluh?

Nije ovo prvi put da su se Lomničani okupili mimo protokola ni prvi put da mjesni odbor nije htio organizirati zbor građana. Pa čak i da je organiziran, o postupanjima po obvezujućim zaključcima grad ne bi trebao obavijestiti mještane. Požurila je lani politika izglasavanje novih pravila u mjesnim odborima Kuča, …

Usvojena Strategija razvoja do 2023. godine, opozicija kritizirala nedostatak vizije i suradnje

Usvojena je Strategija razvoja Grada Velike Gorice za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Utvrđeni su njome strateški ciljevi – osiguranje preduvjeta za daljnji razvoj gospodarstva, poboljšanje kvalitete javne i komunalne infrastrukture, osiguranje razvoja zajednice i društvenih djelatnosti – ponuđena je baza projekata, izrađena je SWOT analiza. Najavljen je akcijski …

Vlasnici hidrofora nisu dužni priključiti se na sustav javne vodoopskrbe?

Nakon što je VG Vodoopskrba d.o.o. priopćenjem upozorila na obvezu priključenja na komunalne vodne građevine, gradski vijećnik Zvonimir Stjepić od ove je komunalne tvrtke zatražio odgovor na pitanje o legalnosti korištenja hidrofora i sabirnih jama. Slijedeći jezik Zakona o vodama, VG Vodoopskrba ponavlja da se na sustav javne vodoopskrbe i …

Grad prodaje tri stana u Dobrilinoj

Raspisan je javni natječaj za prodaju triju stanova u Ulici Jurja Dobrile u vlasništvu Grada Velike Gorice. Stanovi nisu slobodni od osoba i stvari. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe s istoga područja te svi ostali koji …

Zračni promet u ožujku porastao za 27%

U ožujku 2018. hrvatske zračne luke zabilježile su 343 tisuća putnika ili 27,4% više nego u istome mjesecu prošle godine. “Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 223 tisuća putnika (porast od 16,1% u odnosu na ožujak 2017.), slijedi zračna luka Split s 51 tisućom putnika (porast od …

Gorica aplicira na EU fond za izgradnju novog dječjeg vrtića u Selnici Šćitarjevskoj

Grad Velika Gorica priprema dokumentaciju, a na Gradskom je vijeću da u utorak potvrdi aplikaciju unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. za izgradnju dječjeg vrtića s prostorima društvene namjene u naselju Selnica Šćitarjevska. Za novi dječji …

Grad Velika Gorica zadužuje se za još 30 milijuna kuna

Grad Velika Gorica zadužuje se kod Erste&Steiermarkische banke putem kredita u ukupnom iznosu od 30,7 milijuna kuna. Rok otplate kredita je sedam godina u 28 rata bez počeka. Kamatna stopa odgovara prinosu na tromjesečni zapis Ministarstva financija Republike Hrvatske te se plaća fiksna marža u visini od 1,10%. Otplatni plan …

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka: Ukinuti male kotlovnice i povezati sustav opskrbe toplinom

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu zatražila je od Grada Velike Gorice izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5. Akcijski plan donijet će Gradsko vijeće Grada Velike Gorice koje ga dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje ga prosljeđuje Europskoj komisiji koja na njega …

DOKUMENT Ministarstvo graditeljstva ruši građevinsku dozvolu za asfaltnu bazu u Donjoj Lomnici

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske poništilo je rješenje Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Velike Gorice kojim je odbijena žalba Stjepana Smolkovića iz Donje Lomnice na odbijanje prijedloga za obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole za izgradnju asfaltne baze i sustava oborinske odvodnje iz postrojenja …

Usuglašeno povišenje novog mosta u Kučama, cijena ipak ostaje šest milijuna kuna

Novi most između Kuča i Rakitovca koštat će, kako je ranije najavljivano, šest milijuna kuna. U tijeku pregovora, Hrvatske vode su tražile da se most projektira iznad krune nasipa, što bi cijenu udvostručilo, no usuglašeno je da će niveleta mosta biti nešto viša od postojeće u skladu s vodopravnim uvjetima. …

Izrađen idejni projekt za novi most u Kučama, mogao bi koštati dvostruko više

Krajem veljače potpisan je ugovor o izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za novi most u Kučama, a na temelju idejnog projekta zatraženi su posebni uvjeti građenja od javnopravnih tijela, gorički Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet ažurirao je odgovor iz veljače gradskom vijećniku Zvonimiru Stjepiću. Iako je najavljeno …

VG Vodoopskrba: Voda za ljudsku potrošnju zdravstveno je ispravna

Voda za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava Velike Gorice zdravstveno je ispravna, zaključuje se Izvješću o ispravnosti vode za 2017. godinu VG Vodoopskrbe. Sustavnom kontrolom analizirano je ukupno 1077 uzoraka vode, od čega je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije analizirao 422 uzorka, a interni laboratorij VG Vodoopskrbe njih 655. …

Eko udruge u Resniku prosvjedovale protiv Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, pridružili im se i Lomničani

Dvadesetak ekoloških udruga i inicijativa, među kojima i Inicijativa STOP asfaltnoj bazi u Donjoj Lomnici, na prosvjednom skupu u zagrebačkom Resniku zatražilo je odbacivanje i neizglasavanje Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, zakazanoj za sljedeći četvrtak. Prosvjednici su zajedničkim priopćenjem, tvrdeći da je PGO u nesuglasju …

Nezaposlenost najmanja u proteklih godinu dana, trend zapošljavanja izdaleka prati potrebu za radnicima

Broj registrirano nezaposlenih u ožujku je u Velikoj Gorici najmanji u proteklih godinu dana. U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nalazi se 1316 nezaposlena osoba, što je 6,27% manje nego u veljači. U Zagrebačkoj županiji registrirana je 7161 nezaposlena osoba, što je u odnosu na veljaču 6,85% manji broj. Preko …

Pravnici, ekonomisti, inženjeri: Grad Velika Gorica traži šest novih zaposlenika

Grad Velika Gorica zapošljava pet osoba na neodređeno vrijeme te traži jednoga vježbenika za prijam u službu. Što na (ne)određeno, što za stručno osposobljavanje, u novom valu zapošljavanja u proteklih pola godine objavljeno je, uključno s novih šest, čak 13 natječaja za posao u Gradskoj upravi. Upravni odjel za poljoprivredu …