Prijava

Vaša prijava

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II.

Cilj poziva je razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa unutar jedne ili više odabranih IRI tema (65 tema ulaganja podijeljeno je u 6 kategorija – zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija), putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Intenzitet potpore, ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i o partnerskoj suradnji s organizacijama za istraživanje i širenje znanja kreće se od 25% do 85%.

Iznos potpore koji se može dodijeliti po projektu iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, a najviše 30.000.000,00 kuna.

Prihvatljive projektne aktivnosti

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti.
 2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja (u kombinaciji s aktivnostima pod rednim brojem 1.)

Prihvatljivi su sljedeće kategorije troškova:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme,
 • ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti projekta
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
 • trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • troškovi dnevnica, smještaja i putovanja nastali kod partnera koji nema sjedište, odnosno, poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH

Rok za podnošenje projektnih prijedloga od 31.01.2020. do 29.06.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete pronaći ovdje.