Prijava

Vaša prijava

Potpore za poljoprivrednike


1. edukaciju i stručno osposobljavanje

  • intenzitet potpore 70%,a najviše 2.000,00 kn po polazniku
    otvoren je do 30.09.2021.godine


2. nabavu nove proizvodne opreme

intenzitet potpore 60%, a najviše do 15.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

otvoren je do 15.10.2021.godine


3. nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova

intenzitet potpore 60%,a najviše 15.000,00kn po poljoprivrednom gospodarstvu

otvoren je do 15.10.2021.godine


4. ekološku proizvodnju

intenzitet potpore 70%,a najviše 2.000,00kn po korisniku

otvoren je do 30.09.2021.


5. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica

potpora u visini 30,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici, maksimalan broj pčelinjih zajednica koje se mogu sufinancirati iznosi 70, a poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 25 pčelinjih zajednica.

otvoren je do 30.09.2021.


6. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja

potpora se odobrava u iznosu do najviše 7.000,00kn

otvoren je do 15.10.2021.godine


7. uzgoj gljiva

intenzitet potpore do 60% troškova, ali ne više od 5.000,00 kn po jednom gospodarstvu

otvoren je do 31.08.2021. godine


8. baždarenje prskalica

intenzitet potpore iznosi do 60%iznosa računa, a najviše 500,00kn godišnje po korisniku

*otvoren je do 31.10.2021.godine


9. premiju osiguranja

intenzitet potpore 25%,a najviše 10.000,00kn po jednom gospodarstvu

otvoren je do 30.09.2021. godine


10. umjetno osjemenjivanje krava i junica

intenzitet potpore do 100%,a najviše 10.000,00 kn po korisniku

15.12.2021. godine


11. kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu

intenzitet potpore 60%, a najviše 2.000,00kn

otvoren je do 30.09.2021.godine


12. nabavu strojeva i opreme

intenzitet potpore 60%,a najviše 15.000,00kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

otvoren je do 30.06.2021. godine


13. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac)

Iznos potpore do 35.000,00 kn, a za hrvatskog posavca do 5.000,00 kn

otvoren je do 30.06.2021.godine


14. nabavu opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom

intenzitet potpore 60%, a najviše 3.000,00 kn po korisniku

otvoren je do 31.08.2021.godine.

Odnosno za sve mjere natječaj je otvoren do utroška sredstava.

The post Potpore za poljoprivrednike appeared first on Vegora.