Prijava

Vaša prijava

VG Čistoća se priprema za novi sustav gospodarenja otpadom: „Unaprjeđuje se kvaliteta javne usluge, u korak s najboljim europskim rješenjima“

[]

Razdvajanje na kućnom pragu, odvoz svih frakcija kućnog otpada te naplata prema količini predanog miješanog komunalnog otpada, glavne su novosti novog sustava gospodarenja otpadom u Velikoj Gorici koj...