Prijava

Vaša prijava

Građani će se radi ovrhe moći obratiti Financijskom inspektoratu koji će ‘nadgledati’ Finu

['fina', 'ovrha', 'ovrhe']

Hrvatski sabor je u raspravi o izmjenama Zakona o Financijskom inspektoratu iznio prijedlog koji je dobio pohvale i od oporbenih saborskih zastupnika. Prema novom prijedlogu zakona, Financijska agencija (Fina) će biti podvrgnuta nadzoru Financijskog inspektorata prilikom provođenja ovrha, kako bi se osigurala usklađenost s zakonom.

Boris Lalovac, saborski zastupnik iz redova SDP-a, istaknuo je da će građani koji sumnjaju u zakonitost ovrha ili smatraju da su napravljene greške, sada moći izravno podnijeti prigovore Financijskom inspektoratu. Ovo će omogućiti građanima lakši pristup pravdi i transparentnost u postupcima ovrhe.

Državna tajnica Ministarstva financija, Tereza Rogić Lugarić, potvrdila je kako će na mrežnim stranicama biti uveden elektronički podnesak, putem kojeg će se građani moći izravno obraćati Inspektoratu. Ova mjera će dodatno olakšati komunikaciju i ubrzati postupak podnošenja prigovora.

Osim toga, najavljena je organizacija šire edukacije kako bi se građane upoznalo s novim ovlastima i mogućnostima koje nudi Financijski inspektorat. Edukacija će pomoći građanima da bolje razumiju svoje pravo i načine na koje mogu zaštititi svoje interese.

Predložene izmjene zakona također predviđaju nove ovlasti za Financijski inspektorat u pogledu nadzora nad provedbom ovrha na novčanim sredstvima kod Fine, kao i kod drugih pravnih i fizičkih osoba. Inspektorat će također imati ovlasti u nadzoru kupoprodaje i servisiranja potraživanja, što će dodatno osigurati transparentnost i zakonitost u tim procesima.

Jedna od važnih novosti je i dopuna zakona odredbama o međunarodnoj suradnji Financijskog inspektorata s inozemnim nadležnim tijelima. Ove odredbe će definirati vrste i obuhvat informacija koje će se razmjenjivati, čime će se unaprijediti međunarodna pravna suradnja i efikasnost u borbi protiv financijskih nepravilnosti.

Ove izmjene zakona predstavljaju značajan korak naprijed u jačanju transparentnosti i zakonitosti u postupcima ovrha, kao i u osiguravanju boljih prava i zaštite za građane. Povećana kontrola nad Finom i uvođenje novih ovlasti za Financijski inspektorat doprinijet će boljoj regulaciji financijskih postupaka i jačanju povjerenja građana u pravni sustav.

Objava Građani će se radi ovrhe moći obratiti Financijskom inspektoratu koji će ‘nadgledati’ Finu pojavila se prvi puta na V'Gradu.