Prijava

Vaša prijava

  • Rubrika
  • Izbori

U 14 mjesnih odbora poznat ishod izbora

U 14 mjesnih odbora poznat ishod izbora

Objavljene su liste za izbor članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u Velikoj Gorici. U odnosu na prošle lokalne izbore u gradskim četvrtima je poraslo zanimanje pa u 8 gradskih četvrti imamo 34 liste dok ih je na prošlim izborima bilo 25. U mjesnim odborima vidljiv je pad zanimanja za kandidaturu. U 42 mjesna odbora prijavile su se 83 liste, dok ih je na prošlim izborima bilo 94. Ove godine se u dva mjesna odbora nije prijavila nijedna lista (Gudci, Sop Bukevski).

U 14 mjesnih odbora imamo samo jednu prijavljenu listu što znači da su svi članovi liste postali vijećnici u mjesnom odboru. To su Bapče, Bukovčak, Cerovski Vrh, Dubranec, Gornja Lomnica, Gustelnica, Kozjača, Lekneno-Trnje, Ogulinec, Okuje, Selnica, Strmec Bukevski, Velika Buna i Vukomerić. U svim slučajevima radi se o listi HDZ-a, a jedino je u Dubrancu je HNS/SDP/HSS koalicijska lista. 

Najviše prijavljenih listi je u Čičkoj Poljani i Mičevcu (4), a po 3 liste imaju mjesni odbori Donja Lomnica, Gradići, Jagodno, Kobilić, Kosnica, Kuče, Lazina, Markuševec, Mraclin, Petrovina, Staro Čiče, Šiljakovina i Vukovina.

Na prošlim izborima bilo je samo 7 mjesnih odbora s jednom prijavljenom listom, nije bilo mjesnih odbora bez liste, a rekorder po broju listi bila je Petrovina (6).