Prijava

Vaša prijava

Recikliranje nije bauk, pokazali nakon samo tri mjeseca provedbe pilot-projekta


 Povećanje razine odvojenog prikupljanja otpada glavni je rezultat uspješno završenog tromjesečnog pilot – projekta odvojenog prikupljanja otpada „na kućnom pragu“ kojeg je VG Čistoća započela u veljači na području gradskih četvrti „Stari Grad“ i „Vladimir Nazor“.

 

Promjena razmišljanja nas samih o načinu na koji postupamo s otpadom kojega stvaramo ključni je korak prema očuvanju okoliša. Smanjenje količina otpada koje završi na odlagalištima otpada te povećanje količina otpada koji recikliramo moguće je i u Velikoj Gorici, pokazao je ovaj pilot – projekt kao uvod u novi sustav gospodarenja otpadom koji u narednim godinama treba dovesti do “europskih” 50% otpada koje se reciklira.

Pozitivna iskustva iz projekta

Provedbom projekta u trajanju od tri mjeseca na testnom području Grada Velike Gorice odvojeno je prikupljeno 35% reciklabilnog otpada iz ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada, što je ujedno porast razvrstavanja veći od 100% u odnosu na dosadašnji postotak razvrstavanja na cijelom području Grada Velike Gorice. Time je i cilj pilot – projekta uspješno ostvaren – povećane su količine odvojeno prikupljenog otpada, a s time smanjene količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištu otpada u Mraclinskoj Dubravi.

– Podatke i informacije o količinama odvojeno prikupljenog otpada koje smo prikupili za vrijeme  trajanja projekta, koristit ćemo za uspostavu novog, kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i reciklabilnih vrsta otpada poput stakla, papira i kartona, plastičnog i metalnog ambalažnog otpada te biootpada na području Grada Velike Gorice – kaže nam Ivan Rak, direktor VG Čistoće.

 Pilot – projektom obuhvaćeno 1400 korisnika

Projektom su bile obuhvaćene fizičke i pravne osobe gradskih četvrti „Stari Grad“ i „Vladimir Nazor“, a upravo te lokacije su uzete kao testna područja jer se na njima vrši sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada dva puta tjedno. Unutar toga okvira najbolje se može vidjeti kako stvari funkcioniraju na terenu i koji se potencijalni koraci trebaju poboljšati prije same uspostave novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na cijelom području Grada Velike Gorice.

Na obuhvaćenom području projekta oko 700 korisnika u zgradama te oko 700 korisnika u obiteljskim kućama pokazalo je, kada im se to omogući, vidljiv napredak u odvajanju otpada. Svakom korisniku usluge na području pilot – projekta osigurane su posude za odvojeno prikupljanje otpada te su putem letaka i plakata upoznati o pravilnom razvrstavanju otpada, a otvoren je i kontakt broj na kojemu su mogli dobiti dodatne informacije. Za vrijeme trajanja projekta korisnici su mogli zatražiti i besplatne vreće za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Rezultati o količinama će se svakako poboljšati s vremenom i razvijanjem svijesti građana o korisnom otpadu koji se može ponovno uporabiti, sigurni su u VG Čistoći obzirom na vrlo pozitivne povratne informacije korisnika.

– Bez obzira na početna mala nezadovoljstva zbog smanjenog broja odvoza miješanog komunalnog otpada, po završetku projekta, većina korisnika je iskazala zadovoljstvo brojem odvoza. Građani su voljni i dalje razvrstavati otpad „na kućnom pragu“ jer time znaju da kao pojedinci pridonose zajednici i očuvanju okoliša – kaže nam Rak kako je najbolji pokazatelj dostatne dinamike odvoza miješanog komunalnog otpada i mala potražnja za dodatnim vrećama za miješani komunalni otpad.

Na području provedbe pilot – projekta, od početka veljače do kraja travnja 2019. godine, sustavom odvajanja otpada „na kućnom pragu“ ukupno je prikupljeno 156370 kg otpada, od toga 101680 kg miješanog komunalnog otpada, a  54690 kg korisnog otpada, odnosno: 25600 kg biootpada, 14280 kg plastičnog i metalnog ambalažnog otpada, 14330 kg papira i kartona te 480 kg stakla

Zahvala korisnicima na sudjelovanju u pilot – projektu

Situacija odvajanja otpada, što se tiče zgrada, na samom početku pilot – projekta nije bila toliko obećavajuća iz razloga što su u tijeku bili i radovi na energetskoj obnovi zgrada te je bilo teže pravilno razdvajati otpad; no, međutim, kako je vrijeme odmicalo, situacija se poboljšala, vidio se stalni napredak iz mjeseca u mjesec.

– VG Čistoća zahvaljuje predstavnicima suvlasnika stanara zgrada uključenih u pilot – projekt koji su također svoje vrijeme i trud usmjerili da njihovi stanari budu informirani i dodatno educirani o pravilnom razdvajanju otpada te su također time doprinijeli pozitivnom i uspješnom projektu – kaže Rak, dodavši da će u znak zahvalnosti na sudjelovanju u projektu VG Čistoća svim korisnicima dodijeliti pomoćnu posudu od 10 litara koja se neće predavati na odvoz već će poslužiti za privremeno odlaganje kuhinjskog biootpada u kućanstvu.

Slijedi period u kojem će VG Čistoća prikupljene podatke iskoristiti za definiranje konačnih uvjeta pružanja javne usluge kao i dinamiku broja odvoza svih vrsta otpada, odnosno za uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom na cijelom području Grada Velike Gorice. Do tada, VG Čistoća moli za daljnje zalaganje i trud svih korisnika prilikom razvrstavanja otpada.

– Treba odgovorno postupati s komunalnim otpadom te je i dalje potrebno mijenjati životne i potrošačke navike što znači odvajati korisni otpad koji se recikliranjem prerađuje u novi proizvod te dalje razvijati prijateljski odnos prema okolišu – zaključuju iz VG Čistoće.

Obzirom na završetak pilot – projekta, korisnici su u međuvremenu obavješteni o novom rasporedu odvoza pojedinih vrsta otpada koji vrijedi od 1. svibnja 2019. godine do uspostave novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice, a mogu ga pronaći na službenoj web stranici www.vgcistoca.hr.

 

Preuzeto s portala: www.vgdanas.hr