Prijava

Vaša prijava

Lovec v kôlne vode

Dotepênka

Čul sem neki dôn ovu pesmu i odma sem si pomislil kak bi sê to dôlo lépo prêvêsti. Dotepênci su postali popularni ovê dônê...

Da se ne hiti

Jêstê sê cepili prék rêda? Baš stê sê tam našli, i unda da sê ne hiti vi stê spasili stvôr. Onak kak oni to délaju.

Simulôtorski kajkavski

Nekak jê kajkavski postal popularen, ima ga na internetu. Sam jêl to prôvi ili jê to neki simultant?

Jêzik na poprečke

Če né tréba prêveč govoriti unda sê to ne šika. Tak i naš jêzik krôti sê ono kaj mu jê prêveč.

Nêred i kazna

Kak jê ovlôščeni došel na mojê dvorišče i štel mi ugovoriti kaznu. Kodali sem jô nǒjvêči bedôk.

Klinčec stoji pod oblukom

Si znômu tu pesmu. A jêl znôtê kaj koja réč znôči? Neki nêznaju ni kaj jê oblok. Ili obluk?

Napojêno blôgo

Kak mê jêna slika zmazanoga snéga setilo jêne drugê, nê baš dišêčê slikê. Blôgo ko blôgo, idê tam kam ga tiraš.

De sê morê nôjti kajkavski réčnik?

Puno lépe kajkavske reči smu zabili ili nêznamu kaj znôčê. Z tê nêvolê moremu nas zvléči dober kajkavski réčnik.

Kak sê pišê kajkavski?

Če očetê pisati kajkavski unda imatê problem. Faliju vam slova za naše glôse. I kaj unda napraviti?